Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

ANDERERSEITS Selbsthilfegruppe für Borderline-Betroffene

Mobile phone: 0677 / 630 858 80 (Elaine)

E-mail: andererseitsbl@gmail.com

Website:

Business Hours

Telefonisch: Montag-Freitag 15-16 Uhr

Description

Für Borderline-Betroffene, die auf der Suche nach einem Ort des Austauschs und des Verständnisses sind. Ziel der Gruppe ist es, besser mit Borderline umgehen zu lernen.

Topics
Borderline
Mental diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at