Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe - ENTHINDERT - Eltern als pflegende und betreuende Angehörige

Mobile phone: 0650/653 96 50 (Claudia Sengeis)

Mobile phone: 0680/324 58 67 (Jasmina Urosevic)

E-mail: claudia.sengeis@a1.net

Description

Erfahrungsaustausch
Sobald sich genügend InteressentInnen gemeldet haben, sind monatliche Treffen geplant.
Topics
Parents self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at