Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe SAG7 für hochsensible Personen

1010 Wien, Stephansplatz 6/1 6 [Quo Vadis]

Mobile phone: 0699 / 118 90 313 (Hedy)

Mobile phone: 0699 / 19 20 87 78 (Verena)

E-mail: selbsthilfe@sag7.com

Website:

Business Hours

Dienstag 18.30-20 Uhr im Quo Vadis (Kontakt: Hedy)

Description

Gedanken- und Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten, 12-Schritte-Programm
Teilnahme am Treffen ist kostenlos und anonym, Einstieg jederzeit möglich

Topics
Diverse self-help groups
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at