Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

tu was!-pass

Website:

Description

Kostenlose Bewegungsangebote für Menschen ohne Lohnarbeit oder mit geringem Einkommen
Topics
Cultural pass
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at