Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

meinpflegegeld.at, Pflegeberatung, Stammtische und Workshops für pflegende Angehörige, Vorträge

Mobile phone: 0660 / 349 79 73

E-mail: e.hahn@meinpflegegeld.at

Website:

Website:

Business Hours

Termine siehe Webseite

Description

Pflegeberatung vor Ort (Pflegegeld, Qualitätssicherung für 24 Stunden Betreuung, Anleitung und Begleitung für pflegende Angehörige)
Workshops/Vorträge für pflegende Angehörige (z.B. in Kooperation mit dem Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser)
mobiles Gedächtnistraining
Pflegeberatung/wöchentliches Gedächtnistraining in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuz
Die Angebote sind zum Teil kostenpflichtig.

Topics
Memory training
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at