Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Zentrum für Gedächtnisvorsorge - Sigmund Freud Privatuniversität Wien

1020 Wien, Welthandelsplatz 3, Erdgeschoß [lthandelsplatz 3]

Mobile phone: 0699 / 15 05 31 86

E-mail: gedaechtnis@sfu.ac.at

Website:

Business Hours

Termine nach Vereinbarung

Description

Gedächtnisvorsorgeuntersuchung
Gedächtnistraining (wöchentliche Gruppe), Gedächtnistraining im Internet
Gruppengespräche, therapeutische Einzelgespräche

Kostenbeiträge siehe Webseite.

Topics
Dementia
Memory training
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at