Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Existenzminimum bei Pfändungen, Richtsätze 2020

Website:

Website:

Topics
Distraint
Standard rates of social welfare 2020
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at