Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Ehrenamtliche Demenz-WegbegleiterInnen - CS Caritas Socialis

1030 Wien, Oberzellergasse 1 [CS Caritas Socialis GmbH]

Phone: 01-717 53-3230

E-mail: ehrenamt@cs.at

Website:

Description

Unterstützung für Menschen, die von Demenz betroffen sind und ihre Angehörigen. Keine pflegerische Tätigkeit oder Haushaltsarbeit.
Betreuung zu Hause und in den CS Caritas Socialis Betreuungseinrichtungen.
Lehrgang Demenzbegleitung - im Kardinal-König-Haus.
Topics
Dementia
Voluntary work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at