Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Steuerliche Absetzbarkeit von Pflege- und Betreuungskosten

Website:

Topics
Care round the clock
Domestic nursing care
Residential and nursing homes private without subsidies
Residential and nursing homes private with subsidies
Residential and nursing homes public
Tax reductions
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at