Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Therapie- und Beratungsstelle für Verhaltenssucht - Sigmund Freud Privatuniversität Wien

Phone: 01-798 94 00

Mobile phone: 0664 / 11 88 222

E-mail: verhaltenssucht@sfu.ac.at

Website:

Business Hours

Telefonische Terminvereinbarung Montag-Donnerstag 10-18 Uhr, Freitag 10-15 Uhr

Description

  • Beratung und Therapie für Betroffene von Substanzungebundenen Süchten sowie deren Angehörige (Mediensucht, Glücksspielsucht, Kaufsucht, Sexsucht, etc.)
  • ambulante Therapie mit Schwerpunkt Internet-/ Computerspielsucht
Topics
Addiction to gambling
Media addiction disorder
Sexuality
Shopping addiction
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at