Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

time4friends - Jugendliche beraten Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren, Österreichisches Jugendrotkreuz

Mobile phone: 0664 / 10 70 144 (WhatsApp Beratung)

Fax: 01-589 00-179

E-mail: time4friends@roteskreuz.at

Website:

Business Hours

täglich 18-22 Uhr auf WhatsApp erreichbar

Description

Peerberatung: Online- und Whatsapp-Beratung zu Themen betreffend der psychischen Gesundheit von Jugendlichen

Topics
Online counselling
Youth counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at