Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wie daham... Seniorenschlössl Atzgersdorf

1230 Wien, Hödlgasse 19

Phone: 01-865 52 88

Fax: 01-865 52 88-1410

E-mail: verwaltung.atzgersdorf@wiedaham.at

Website:

Description

Pflegeplätze
Keine Kurzzeitpflege
Topics
Residential and nursing homes private with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at