Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Der lange Abschied - Gesprächsgruppe für Menschen, die an Demenz erkrankte Angehörige betreuen (Kardinal König Haus)

Mobile phone: 0664 / 842 96 09

Fax: 01-878 12-9353

E-mail: christine.maieron-coloni@caritas-wien.at

Website:

Business Hours

1x monatlich

Description

Leitung: Mag.a Christine Maieron-Coloni (Psychotherapeutin)
Kosten: Eu 4,- pro Abend
Vor Aufnahme ist ein persönliches Vorgespräch erforderlich, Kontakt siehe oben

Topics
Caring relatives
Dementia
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at