Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Start-up Services/Frauenservice der Wirtschaftsagentur Wien

Phone: 01-252 00-713

E-mail: tuncel@wirtschaftsagentur.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-17 Uhr

Description

Beratung für Gründerinnen und Jungunternehmerinnen
Angebote wie Workshops und Coachings in 17 Sprachen
Topics
Company foundation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at