Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Unterstützungsfonds der Krankenkasse

Website:

Description

Zuschuss für einkommensschwache Personen bei außergewöhnlichen medizinischen Belastungen (z.B. Restkosten für Hilfsmittel, Zahnersatz, Neuanschaffung eines gestohlenen oder verlorenen Hörgeräts)
Kein Rechtsanspruch
siehe Krankenversicherung

Topics
Emergency financial support
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at