Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Baby-Nest, Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde mit Ambulanz - Klinik Ottakring (früher: Wilhelminenspital), Krankenhaus der Stadt Wien

Phone: 01-491 50-2970

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

Babys können anonym und straffrei abgegeben werden
 

Topics
Anonymous surrender of infants
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at