Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Weiterbildungsdatenbank des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds - waff

Phone: 0800 86 86 86

E-mail: weiterbildungsdatenbank@waff.at

Website:

Description

Information über berufliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Wien

Topics
Further education
Language courses
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at