Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

CS Rennweg - CS Caritas Socialis

Phone: 01-717 53-3800 (CS Beratungsservice Pflege und Demenz)

Fax: 01-717 53-3819

E-mail: beratungsservice@cs.at

Website:

Description

Betreuung zu Hause, CS Beratungsservice Pflege und Demenz, Tageszentrum für Seniorinnen, Alzheimer-Tageszentrum und Multiple Sklerose Tageszentrum, Geriatrische Kurz- und Langzeitpflege, Pflege für Menschen mit Multiple Sklerose, CS Hospiz Rennweg (Beratungsstelle, Mobiles Palliativteam Rennweg, Palliativstation, Hospizteam der Ehrenamtlichen, Roter Anker, Begleitung in der Trauer)
Topics
Dementia
Multiple sclerosis
Residential and nursing homes private with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at