Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Volkshilfe Wien, Pflege & Betreuung - Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH

Phone: 01/360 64-5555

E-mail: volkshilfe@volkshilfe-wien.at

Website:

Description

Heimhilfe, Heimhilfe Sozialpsychiatrie (INDIBET), Hauskrankenpflege, Hauskrankenpflege Sozialpsychiatrie, Besuchsdienst, Mehrstündige Alltagsbegleitung

Anmeldung über die Beratungszentren  Pflege und Betreuung zu Hause (bzP)

Topics
Domestic support
Medical nursing care at home
Nursing services with subsidies
Visiting services with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at