Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus Döbling - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Phone: 01-313 99-1350

E-mail: haus.doebling@kwp.at

Website:

Website:

Website:

Description

Voraussetzung für Aufnahme im Haus Döbling: Pflegegeld Stufe 3
Stationäres Hospiz
Selbstständiges Wohnen: in den beiden oberen Stockwerken gibt es nicht geförderte Wohnungen, unabhängig vom Pensionisten-Wohnhaus

Topics
Hospice and palliative care inpatient
Residences for older persons
Residential and nursing homes public
Senior citizens' flats
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at