Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus Neubau - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Phone: 01-313 99-1300

E-mail: haus.neubau@kwp.at

Website:

Description

Spezielles Angebot: Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen: für ältere Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen
Topics
Accommodation for mentally ill persons
Residences for older persons
Residential and nursing homes public
Supported housing for persons with disabilities
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at