Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Heimkommission (bei der Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft)

Phone: 01-587 12 04-82 990

Phone: 82 990 (Magistratsintern)

Phone: 0800 / 203 131 (Pflegehotline)

Fax: 01-586 36 99

E-mail: heimkommission@wpa.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-16 Uhr und nach Terminvereinbarung

Description

Beratung und Auskunft, Unterstützung bei der Wahrung und Durchsetzung der Rechte von BewohnerInnen von Wohn- und Pflegeheimen und von BezieherInnen ambulanter Betreuungs- und Pflegeleistungen.

Topics
Nursing advocate
Nursing care supervision
Patients' advocate
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at