Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Vitakt, Sozialer Notrufdienst GmbH, für ganz Österreich

1070 Wien, Burggasse 94A

Phone: 01-521 74-750

Fax: 01-521 74-58102

E-mail: service@vitakt.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Emergency alarm
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at