Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, Justizpalast

Phone: 01-521 52-0

Fax: 01-521 52-3810

Website:

Business Hours

Amtszeit: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Die Einlaufstelle ist während der gesamten Amtszeit geöffnet.
Parteienverkehr: Montag, Mittwoch-Freitag 8.30-12.30 Uhr, Dienstag 8-12 Uhr
Die Entgegennahme von Protokollaranbringen nicht dringlicher Art erfolgt ausschließlich dienstags 8-12 Uhr.
Topics
Provincial courts
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at