Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Evangelisches Krankenhaus Wien Gemeinnützige Betriebsgesellschaft m.b.H

Phone: 01-404 22

E-mail: kontakt@ekhwien.at

Website:

Description

Orthopädie, Chirurgie, Interne, Neurologie, Anästhesiologie, Intensivmedizin, Physikalische Medizin und interdisziplinäre Ambulanz
Bildgebende Diagnostik, Zentrallabor

Topics
Hospitals confessional and private
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at