Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Oma-Dienst des Katholischen Familienverbandes - Erzdiözese Wien

Phone: 01-515 52-3337

E-mail: omadienst@edw.or.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-13 Uhr

Description

für längerfristige Betreuung

Topics
Childcare at home
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at