Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Gesellschaft für homöopathische Medizin

Phone: 01-526 75 75

Fax: 01-526 75 75-4

E-mail: sekretariat@homoeopathie.at

Website:

Business Hours

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9-12 Uhr

Description

Liste von HomöopathInnen,
Topics
Homeopathy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at