Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stadt Wien Gesundheitsdienst (MA 15), Zentrale

Phone: 01-4000-8015

Fax: 01-4000-99-87 960

E-mail: post@ma15.wien.gv.at

Website:

Business Hours

telefonisch Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Topics
Public Health Office
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at