Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Elternkreis Wien, Verein zur Förderung der Selbsthilfe für Angehörige von Suchtkranken

Phone: 01-282 36 94

Mobile phone: 0676 / 366 03 24 (Notruf)

E-mail: info@elternkreis.at

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Selbsthilfegruppe für Angehörige von Suchtkranken: jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 18.30- 21.30. Die Termine sind auf der Website abrufbar.
Kontaktpersonen: Hermine und Josef Rohaczek

Topics
Drug addiction self-help
Parents self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at