Schriftgröße:
Specijalne informacije
Pomagala za osobe sa oštećenjem vida
Slabost vida – samopomoć
Pogledaj također
Godišnji odmor za hendikepirane osobe
Knjižnice
Poslovna integracija hendikepiranih osoba
Povlastice za prijevoz
Stanovanje bez barijera
Višestruka hendikepiranost
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at