Schriftgröße:
Opće informacije
Beskućništvo
Specijalne informacije
Nužni smještaj za beskućnike
Privremene stambene zgrade za beskućnike
Stambene zgrade za beskućnike sa socijalnom skrbi
Stanovanje u cilju socijalne integracije
Pogledaj također
Dnevni centri za ljude bez stana
Medicinska skrb beskućnika
Stanovanje za majku i dijete
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at