Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Stadtpolizeikommando Liesing - Polizeiinspektion, 23.Bezirk

1230 Wien, Lehmanngasse 3A

Phone: 01-313 10-49 201

E-mail: SPK-W-23-Kommando@polizei.gv.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Police
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at