Nacházíte se v:
  1. wien.at
  2. Sociálinfo Vídeň
Schriftgröße:
Speciálnější informace
Pomůcky pro osoby s tělesným postižením
tělesné postižení - svépomoc
viz také
dopravní služby pro postižené
kombinované postižení
organizace zdravotně postižených osob
poradenství zdravotně postižených
průkaz zdravotně postiženého
sleva na jízdné
sluchové postižení
zrakové postižení
zodpovědnost za tuto stránku:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at