Çöplerin ayrıştırılması, çöp yerleri ve problemli çöpleri toplama merkezleri

Atık kâğıt ve biyolojik çöp kutuları, metal kutular, plastik şişeler, şeffaf ve renkli camlar, ayrıca atık çöpler için konteynerler

Belediyenin Çöp Dairesi / MA 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (Almanca) haftanın belirli günleri caddelerin yoğunluğuna göre temizleyip, çöp kutularını boşaltmaktadır. Viyana’da yaşayan herkesin temizlik kurallarına dikkat etmesi ve temizliğe yardımcı olmaları beklenmektedir. Özellikle çöplerin ayrıştırılması ve sokağa çöp atılmaması en önemli konuların başında gelmektedir. Ev sahiplerine düşen en büyük görev evlerin önündeki çöpleri toplamaları ve kış aylarında yağan karın temizlenmesidir. Çöplerin sokağa atılması tamamen yasaktır.

Viyana’da kar ve buz konulu broşür - Mülk sahiplerinin sorumlulukları / Download Flugblatt Schnee und Eis in Wien - Verpflichtungen für LiegenschaftseigentümerInnen: 5,6 MB PDF (Türkçe)

WasteWatcher

WasteWatcher isimli görevliler, Viyana’da çöp atımı gözetlemesi ve temizlikle ilgili Viyanalıların yasalara uyup uymadıklarını kontrol etmektedirler. Yüzlerce kişi WasteWatcher olarak çalışmaktadır. WasteWatcher, MA 48 - Çöp İşleri, yol temizliği ve taşıt filosu, MA 42 - Viyana Belediye Bahçeleri ve Wiener Wohnen’un çalışanlarından oluşmaktadır. Bu çalışanların görevi yeşil alanları, caddeleri, meydan ve bulvarları, kanalları, parkları, çocuk oyun alanları ve su kaynaklarının temizliğini gözetlemektedirler. Mesela, Tuna nehrini kirletenlere, yere sigara atanlara, köpeğinin dışkısını temizlemeyenlere minimum 50 avroluk ceza yazabilmektedirler. Ayrıca çevreyi derin bir şekilde kirleten kişilere 2 bin avroya kadar da ceza kesebilmekteler.

WasteWatcher hakkında film (Türkçe)

İletişim

Çöp Hattı / Misttelefon der Stadt Wien (Almanca): +43 1 546 48
E-Mail: post@ma48.wien.gv.at
Pazartesi - Cumartesi: 08:00-18:00

Çöplerin ayrılması ve toplama yerleri / Mülltrennung und Sammelstellen

Eski kâğıt, eski cam, piller ya da eski ilaçlar normal ev çöpüne atılmaz. Atık kâğıt konteynerleri, genellikle sitelerin çöp kutularının yanında bulunmaktadır. Bunun yanında, kentin her köşesinde cam, metal ve plastik atıkların toplandığı ayrı konteynerler bulunmaktadır. Piller ise genellikle pil toplama kutularının olduğu dükkânlarda toplanmaktadır. Eski, artık kullanılmayan ilaçları eczanelere iade edebilirsiniz.

Atık yemek yağı ve yağlı atıkları yok etmek için lavabo ve tuvaletler kullanılmamalıdır. Çünkü bu yağlar sadece evlerde bulunan su gider borularına değil, aynı zamanda ortak kullanılan ana kanalara da çok büyük zararlar verebilir. Tüm Viyanalılar, üç litrelik organik WÖLI - Viyana yağ toplama küvetlerinde / Wiener Ölsammelkübel kaplarını (Almanca) ücretsiz alarak atık yağ ile doldurup geri teslim edebilirler.

Çöplerin ayrı toplanmasının amacı, hiçbir sınıfa girmeyen geri kalan çöp oranının giderek azaltılmasıdır. Komposto yapmak için organik atıklar veya metaller ile plastik maddeler - çöpün doğru şekilde tasfiyesi ya da yeniden değerlendirilmesi bir şehrin çevre standardına önemli katkıdır / Restmüll.

Viyana'daki sistem - zehirli kimyasal maddelerden, parçalanmayan mobilyalara kadar - tüm maddeleri kapsamaktadır. Çöp işleri, yol temizliği ve taşıt parkı konularında yetkili Belediye Dairesi MA 48’dir / MA 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (Almanca). Bilgilendirme amacıyla çeşitli broşürler (birçok farklı dilde) yayımlamış olup, bu broşürleri ücretsiz olarak talep edebilirsiniz.

Çöp yerleri ve hantal atıklar / Mistplätze und Sperrmüll

Parçalanmayan ya da çevreyi tehlikeye sokan ve bu nedenle özel olarak tasfiye edilmesi gereken cisimlerin (örneğin buzdolapları, elektronik aletlervs.) herhangi bir yere atılmaları yasaktır. Özellikle, oturulan binanın her hangi yerine, kilerine, çöp dairesine atılmamalıdır. Elbette, bu durum  kamuya açık olan yerler için de geçerlidir. Aracınızın bagajını dolduracak kadar olan atıkları Viyana’nın çeşitli yerlerinde bulunan 19 çöplüğe atabilirsiniz.

Büyük çöpler için MA 48 servis hizmeti vermektedir - Entrümpelungsdienst und Sperrmüllabfuhr (Almanca) veya Muldendienst (Almanca). Taşınması ve parçalanması zor olan çöplerin alınması ücrete tabiidir.

Sabit tehlikeli atık toplama merkezleri / Problemstoffsammelstellen

Tehlikeli atıkları toplama biçimi, Viyana çöp yerlerine seyyar toplama ve atık teslim işlemleri dört sabit atık toplama merkezleri tarafından desteklenmektedir.

Bilgiler

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu