wien.at sitesinde verilerin korunması

Verilerin korunması ile ilgili temel hak

Kişisel verilerinin - örneğin adı ve soyadı ya da doğum tarihi gibi - gizli tutulması her kişinin hakkıdır. Ayrıca kişiler ile ilgili verilerin yeterli (yasal) gerekçe olmadan saptanması ve saptanan verilerin başka yerlere verilmesi de yasaktır.

Viyana Belediye Yönetiminde verilerin korunması

Servislerden yararlanan kişilerin sadece yüksek performanslı ve çabuk bir hizmet verilmesini beklemelerinin yanı sıra, Viyana Belediyesi'ne güvenerek verdikleri ya da belediyenin kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için topladığı bilgilerin itina ile kullanılacaklarına da emin olabilirler. Viyana Belediye idaresindeki verilerin korunması ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki linklerden yararlanınız:

Teknik gerçekleştirme

SSL-Kodlama

Verilerin belediyeye iletilmesi için teknolojinin güncel düzeyine uygun kodlu güvenli bir bağlantı sunulur (browser'inizin adres satırının başında "https://" olmasından anlaşılır). Böylece İnternet'teki başka hiçbir kişinin bu verileri okuyamaması sağlanır.

IP adresinin ve alan adının (domain name) saptanması

Viyana Belediyesi bilgi işlem merkezimizin web sitelerimizi ziyaret edenlerin IP adreslerini ve alan adlarını otomatik olarak kaydettiğine ve olabilecek arıza durumları ile bunlar arasında bağlantı kurduğuna dikkat çekeriz. Bu bilgilerin bilgisayar güvenliği açısından dahili sistem yönetiminde kullanılmak üzere işlenmeleri gerekmekte olup, aksi taktirde yetkisiz kişilerin sistemimize girmesini önleyen ve böylece müşterilerimizin verilerini koruyan güvenlik duvarımızın (firewall) görevini yapması mümkün olmaz.

Çerezler (cookies)

Çerezler browser tarafından bilgisayarın sabit diskine kaydedilen ve ziyaret edilen İnternet sayfası ile ilgili bilgiler içeren metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda diğer bilgilerin yanı sıra çerezleri gönderen ziyaret edilen web sitesinin adı yer alır. Çerezler ancak bu sunucu (server) tarafından tekrar okunabilirler. Çerezlerin en önemli görevlerinden biri belirli web siteleri için yapılan kişisel ayarlamaların kaydedilmesidir. Bu web sitesi ileride tekrar ziyaret edildiğinde kullanıcının kişisel ayarlamalarını tekrar girmesi gerekmez.

Çerezlerin gönderenden başkası tarafından okunmaları mümkün olmayıp, bu nedenle herhangi bir tehlike oluşturmazlar. İcra edilecek bir program kodu içermemeleri nedeniyle virüs ya da benzeri tehlikeli programlar da ihtiva etmezler. Çerezler ancak tekrar okunabilirler, bu esnada sabit diskinizdeki başka verileri okumaları ya da gizlice başka bilgiler toplamaları mümkün değildir. Ayrıca çerezlerin sabit diskinize başka bir şey yazmaları da mümkün değildir.

wien.at sitesinin çerezlerine kişisel veriler kaydedilmemektedir. wien.at web sitesinin çerezleri esas itibariyle ancak bir işlem süreci boyunca kullanılırlar ("Session-Cookies").

Bununla beraber bazı durumlarda wien.at sitesinin çerezleri bir işlem sürecinden daha uzun bir süre de kullanılırlar ("kalıcı çerezler"). Bunun bir nedeni bir İnternet sayfasının kişiselleştirilmesi ve böylece bilgilerin kolay bulunmalarının sağlanmasıdır. Diğer bir neden de wien.at sitesinin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için kalıcı çerezleri istatistiksel amaçlarla değerlendirmesidir. Belirtilen kullanım amaçlarının haricinde çerezler ile bağlantılı bilgilerin başka yerlere verilmesi doğal olarak söz konusu değildir.

Veri işlem kütüğü (DVR)

AB Verilerin Korunması - Temel Yönetmeliğinin 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren artık Veri Koruma Dairesine veri işlem kütüğü bildirimlerinin yapılmasına gerek kalmamıştır.

Bunun yerine kişiler ile bilgileri işleyen her yerin bu işlemler ile ilgili bir fihrist (VVT) tutması yükümlülüğü getirilmiştir.

Was geschieht mit dem Datenverarbeitungsregister? (Almanca) - Veri işlem kütüğü ile ne yapılır - Avusturya veri koruma merciinin bilgileri

İletişim

Viyana Belediyesi veri korunma görevlisinin verilerin korunması ile ilgili bilgileri / Datenschutzrechtliche Informationen des Datenschutzbeauftragten im Magistrat der Stadt Wien (njemački)

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi | Medya ve İletişim (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu