Verilerin korunması - Privacy

Verilerin korunması ile ilgili temel hak

Verilerin korunması ile ilgili temel hak (§ 1 Datenschutzgesetz 2000 (Verilerin Korunması Yasasının 1. maddesi) - Almanca) kişisel verilerin gizli tutulması hakkını doğurur. Bu, kişinin kendisi ile ilgili verilerin saptanmasına ve saptanan kendisi ile ilgili verilerin başka yerlere verilmesine karşı korunması anlamına gelir. Bu çerçevede bilhassa sağlık ile ilgili verilere özel itina gösterilmesi gereklidir.

Enformasyon toplumunda verilerin korunması ve veri güvenliği konuları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Servislerden yararlanan kişilerin güçlü ve çabuk bir hizmet verilmesini beklemelerinin yanı sıra, Viyana Belediyesi’ne güvenerek verdikleri bilgilerin itina ile kullanılacaklarına emin olabilmeleri de garantilenmelidir.

Verilerin korunması konusundaki temel ilkeler

  • Viyana Belediyesi vatandaşların kendileri ile ilgili verilerin nasıl kullanılacağını kendilerinin belirlemesi haklarını kabul etmekte ve bu hakka saygı duymaktadır.
  • Belediye kişisel verileri ancak vatandaşın yararına olarak idare için mutlaka gerekli kapsamda toplamakta ve işlemekte ve verileri ancak bu gereksinmenin mevcut olduğu süre boyunca saklamaktadır.
  • Belediye, yukarıdaki temel ilkelere uygun olarak işleme konulan verilerin doğru ve isabetli olması için elinden gelen ve kendisinden beklenebilecek her türlü gayreti göstermektedir.
  • Belediye, yukarıdaki temel ilkelere uygun olarak kaydedilen ve işlenen verilere yalnız yetkili görevlilerin – yani vatandaşın ilgili işinin halledilmesi için gerekli işlemleri yapmakla görevlendirilmiş kişiler- ve ancak ilgili muamele çerçevesinde bakılabilmesi için elinden gelen ve kendisinden beklenebilecek her türlü gayreti göstermektedir.
  • Verilerin nasıl kullanıldığı takip edilebilmeli ve kontrol edilmelidir.

Veri işlem kütüğü

Belediyemizin veri kullanımlarının Verilerin Korunması Komisyonunda bulunan Veri İşlem Kütüğüne kayıtlı olduğu DVR-Numarası (Veri İşlem Kütüğü Numarası) 0000191 şeklindedir.

Bu numara "DVR 0000191" olarak kısaltılır. Bu numaranın arkasında bir ek varsa, örneğin "DVR 0000191 - V119" gibi, bu ek, veri kullanımımızın dahili tanım numarasını belirtir, ilgili örnekteki 119 sıra numarası halkla ilişkiler çalışmalarımıza ilgi duyan kişilerin yer aldığı dosyaya karşılık düşmektedir.

Hangi bilgiler (Veriler) neden toplanır

Bilgi işlem merkezimizin web sitelerimizi ziyaret edenlerin IP-Adreslerini ve domain adlarını otomatik olarak kaydettiğine ve olabilecek arıza durumları ile bunlar arasında bağlantı kurduğuna dikkat çekeriz. Bu bilgilerin dahili sistem yönetimi için bilgisayar güvenliği açısından işlenmeleri gerekmekte olup, aksi taktirde yetkisiz kişilerin sistemimize girmesini önleyen ve böylece müşterilerimizin verilerini koruyan Firewall’umuzun görevini yapması mümkün olmaz ( bu bağlamda her sipariş veren 2000 yılıVerilerin Korunması Yasasının 14. maddesi uyarınca (§ 14 Datenschutzgesetz 2000 (Almanca)) güvenlik önlemleri almakla yükümlüdür).

Bu bilgiler ayrıca sizin için Web sunumumuzu iyileştirmek ve sayfalarımızın çekiciliğini artırmak için yalnız istatistiksel amaçlarla yararlanmak üzere de kullanılırlar.

Bununla beraber belirli alanlarda arzu edilen hizmeti size verebilmemiz için doğal olarak bu amaçla ihtiyaç duyulan verilerin toplanması gereklidir. Belediyemiz esas itibariyle bu verileri başka amaçlarla kullanmamaktadır.

Toplanılan tüm veriler ancak aşağıda belirtilen durumlarda üçüncü kişilere verilir ya da başka amaçlarla kullanılırlar:

  • Yasal nedenlerden dolayı vermekle yükümlüysek (örneğin işlenmiş bir suça açıklık kavuşturulması amacıyla mahkeme tarafından yapılan tahkikatlarda) veya
  • tarafınızdan talep edilen hizmetin isteklerinize uygun olarak yerine getirilmesinin başka şekilde mümkün olmaması halinde (örneğin belgelerinizle birlikte ilgili resmi daireye gitmemek için, elektronik yöntemle gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için öngörülmüş elektronik hizmetlerdeki veri sorguları) veya
  • siz kabul ettiyseniz.

Böyle bir kabul beyanı verileri işleyen ilgili makama yazılı olarak başvurmak suretiyle her an iptal edilebilir. İptal etmek için hangi makama başvurmanız gerektiğini bilmiyorsanız, lütfen Vatandaş Hizmetleri servisinden yararlanınız (Bürgerdienst). Verilerilerin saptanmakta olduğunu anlamanız için gerekenler yapılmış olup, ayrıca ilgili sayfada size tam bilgiler de verilir, örneğin ilgili veri kullanımına karşılık düşen veri işlem numarası gibi. Tüm bu hizmetlerde size SSL kodlu güvenli bir bağlantı sunulur (Browser’inizin adres satırının başında "https://" yazılı olmasından anlaşılır) ve böylece İnternet’teki başka hiçbir kişinin bu verileri okumaması sağlanır.

Cookie ler

Cookieler Browser tarafından ziyaretçinin sabit diskine kaydedilen ve bilgiler içeren metin dosyalarıdır. Dosyalarda ziyaret edilen web sitesinin ya da Cookieleri gönderen sunucunun (Server) adı yer almakta olup, bu dosyalar ancak bu sunucu tarafından tekrar okunabilirler. Cookielerin gönderenden başkası tarafından okunmaları mümkün olmayıp, bir tehlike oluşturmazlar. Cookieler icra edilecek bir program kodu içermezler ve bunun sonucunda virüs ya da benzeri bir tehlikeli program da ihtiva etmezler. Cookieler ancak tekrar okunabilirler, bu esnada sabit diskinizdeki başka verileri okumaları ve casusluk yapmaları mümkün değildir. Ayrıca Cookielerin sabit diskinize kendilerinden başka bir şey yazmaları da mümkün değildir.

Cookie kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmak ve ancak ilgili uygulamanın Cookie olmadan çalışmaması ya da zor çalışması halinde Cookie kullanmak wien.at web sitesinin prensipleri arasındadır. Genel olarak Cookieler belirli bir uygulamanın gereksinmelerini karşılamak için yalnız bir işlem süreci boyunca kullanılırlar. Her durumda wien.at web sitesinin Cookie kullanmasının amacı, kullanıcı ya da girdileri ile ilgili bilgileri uzun süreli olarak bellekte tutmak değildir. Ayrıca Cookieler ile ilgili bilgilerin başka yerlere verilmesi de doğal olarak söz konusu değildir.

Başvurular için:

26. Belediye Dairesi - Datenschutz, Informationsrecht und Personenstand (MA 26) (Almanca)
E-Posta: post@ma26.wien.gv.at

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu