Viyana'da Bir Arada Yaşamak - Viyana’da Kendini Evde Hissetmek

Viele Menschen auf einer Straße

Viyana’da beraber yaşamayı güvence altına alan bir takım yasal düzenlemeler vardır. Bu yasalar eşitliğin sağlamakta ve hoşgörüyü perçinlemektedir. Örneğin, Viyana’da Din özgürlüğü bir temel anayasal haktır, bunun yanında çeşitli kanun ve düzenlemeler farklı dünya görüşüne sahip insanlara eşit biçimde davranılmasına yönelik düzenlemeler içermektedir.

Viyana Belediyesi, eşit muameleyi desteklemekte ve ayrımcılığa karşı durmaktadır. Bundan dolayı kendisine ayrımcılık yapıldığını düşünen insanları özellikle desteklemektedir. Bu durum, kökeni için olduğu kadar, cinsel tercihleri için de geçerlidir.

Dünyaya açık modern bir şehir olan Viyana, Lezbiyenlerin, eşcinsel erkeklerin ve transseksüel kişilerin eşit haklara sahip olarak yaşayabilmektedirler. Ve bu şehirde kendilerini rahat ve kabullenmiş hissetmeleri desteklenmektedir. Eşit olmayan bir muamele ve ayrımcılığa maruz kalındığında farklı konularda uzmanlaşmış olan danışmanlık merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezler, ırkçılık bağlamında veya kurum tarafından yapılan ayrımcılık yapıldığında da yardımcı olmaktadır.

Fakat genel anlamda şehirde beraber yaşama biçimini sağlayan yasal düzenlemeler yeterli değildir. Bunun böyle olması, kişisel ilişkilere ve aile içi, komşular arası ve iş hayatında hoşgörülü insanlarla olan beraberliğe bağlıdır. Bu tutum, çevreyi korumakla ve çevrenin kaynaklarını dikkatli bir biçimde kullanmak ile başlayarak trafikteki saygılı davranış ve selamlaşmaya kadar uzanmaktadır.

Çeşitli kültürlerle olan birlikte yaşamı daha çok iyileştirmek ve yeni göç edenlerin Viyana’ya daha kolay alışabilmelerini sağlamak için MA 17 - belediyenin Entegrasyon ve Çeşitlilik ile ilgili Dairesi (Almanca) - sayısızca proje ve programlar yapmıştır.

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu