Künye - Adlar dizini

Medya Yasası’nın 24. mad. 3. fıkrası uyarınca künye

Medya sahibi: Viyana Belediyesi
Yayımlayan: Viyana Belediyesi
Adres: 1082 Wien, Rathaus

Not: Bu künye Viyana Belediyesi’nin tüm online medyaları için geçerlidir: wien.at (Almanca, İngilizce, Türkçe, Boşnakça/Hırvatça/Sırpça), wienkav.at (Almanca), wien.at-Newsletter (Almanca), rk-Newsletter (Almanca).

Medya Yasası’nın 24. mad. 4. fıkrası uyarınca bildirim

"Blattlinie": wien.at Viyana Belediyesinin bölgesel bir online enformasyon hizmetidir. wien.at İnternet portalı Viyana şehrinin tüm yaşam alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve hizmetleri ve ayrıca örneğin Viyana Hastaneler Birliği’nin İnternet sitesi olan wienkav.at gibi çok sayıda diğer servisi de içerir. Viyana Belediyesi’nin İnternet sunumu kadın ve erkek tüm Viyanalılıar için bir servis portalı olduğu gibi, belediye idaresinden bir şeye ihtiyacı olan ya da Avusturya’nın federal başkenti hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkesin başvurabileceği bir sitedir.

İçeriğinin sorumlusu

wien.at sitesi çeşitli yazılarıdan oluşan redaksiyonel bir bölümü ve ayrıca çok sayıda online hizmeti içerir. Redaksiyonel bölüm, yetkili belediye dairelerinden ve işbirliği yapılan diğer partnerlerden çok sayıda yazarın katkıları ile oluşur. Yazı içeriklerinin merkezi olmayan bir şekilde ilgili uzman daireler tarafından hazırlanması ve güncel tutulmasını öngören temel düşünce sayesinde, sitenin Viyana yönetimini gerçekçi bir şekilde yansıtması ve olası en yüksek güncellik düzeyine erişilmesi mümkün olur. Söz konusu içerikler ve servisler ile ilgili olarak başvurabileceğiniz yer ya da kişilerin isimleri her sayfanın altında belirtilmiştir. Ayrıca "Belediye ile temas" "Kontakte zur Stadt" linkinden yararlanarak (Almanca, Türkçe, Boşnakça/Hırvatça/Sırpça), başvurabileceğiniz başka partnerleri arama olanağına da sahipsiniz.

İçeriklerin koordinasyonu

Viyana Belediyesi’nin Almanca ve İngilizce İnternet sunumlarının içeriği Viyana Belediyesi Basın ve Enformasyon Servisindeki Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53) (Almanca) wien.at-Redaktion tarafından koordine edilir.

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien
Rathaus, Stiege 3, 1082 Wien

E-posta: redaktion@wien.at

Viyana Belediyesi’nin Türkçe, Boşnakça/Hırvatça/Sırpça sunumlarının içerikleri MA 17 Belediye Dairesinin Halkla İlişkiler bölümü tarafından koordine edilir.

Integrations- und Diversitätsangelegenheiten (MA 17 – Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi)
8., Friedrich-Schmidt-Platz 3
E-posta: service@ma17.wien.gv.at

Teknik  Sorumluluk

E-Mail Adresi post@ma14.wien.gv.at şeklinde olan Viyana Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi Rechenzentrum der Stadt Wien MA 14 (Almanca) wien.at sitesinin servis sağlayıcısıdır (Service-Provider). MA 14 komple server (hizmetçi) ve ağ alt yapısını 7x24 saatlik bir işletme çerçevesinde yürütmektedir.

Telif hakları

Sunumun yerleşim planı (layout) ile tasarımı ve ayrıca logolar, fotoğraflar, armalar vb. telif hakları ile korunmuştur. Aynı şey redaksiyonel metinlerin her biri ve bunların seçim ve birleştirilmeleri için de geçerlidir; bunlarda değişiklik yapılması yasaktır. Sunumun herkese açık şekilde kullanımı ancak sayfanın telif haklarına sahip olan yetkili kişinin izni ile mümkündür. Viyana Belediyesi’nin resmi, ücretsiz enformasyon ve duyuruları (örneğin Belediye Sarayı ile yazışmalar gibi rathaus-korrespondenz - Almanca) bu kısıtlamadan muaf tutulurlar. Bunlar içerikleri açısından her kişi tarafından serbestçe ve özel bir izne gerek kalmadan tekrar kullanılabilirler.
Viyana Belediyesi’nin örneğin "şehir planı" gibi grafik hizmetleri için özel kullanma koşulları eigene Nutzungsbedingungen (Almanca) geçerlidir.

Mesuliyet

wien.at sitesinde yayımlanan içerikler ve sunulan teknik servisler itinalı şekilde araştırılmış ve programlanmıştır. Buna rağmen ne wien.at, ne de Viyana Belediyesi ya da bilgi işlem merkezleri içeriklerin tamamen doğru olduğunu garanti edemezler. Tüm bilgiler mesuliyet üstlenmeden verilir. wien.at sitesinde yayımlanan metinler ya da sunulan servisler sonucunda ortaya çıkabilecek zararlardan mesuliyet kabul edilmesi mümkün değildir. Bu hükümler Viyana Hastaneler Birliğinin (KAV) wienkav.at sistesinde yayımlanan metinler için de geçerlidir.

Atıf ve linkler

İlgili koordinasyon bölümünün wien.at-Koordinationsstelle ya da kooperasyon  partnerinin sorumluluk alanının dışında kalan yabancı İnternet sayfalarına yapılan atıflarda (linkler) bir sorumluluk üstlenilmesi ancak  ilgili wien.at-redaksiyonu bölümünün ya da konu alanında uzman dairenin metnin içeriğini bilmesi ve hukuka aykırı içeriklerin kullanılmasının önlenmesinin teknik açıdan mümkün ve normal önlemlerle engellenebilecek nitelikle olması halinde söz konusudur.
Bu nedenle ilgili wien-at-redaksiyonu bölümü ya da konu alanında uzman daire, linkin koyulduğu anda atıfta bulunulan sayfalarda kanuna aykırı içerikler bulunmadığını özellikle beyan eder. İlgili wien-at-redaksiyonu bölümünün ya da konu alanında uzman dairenin, link koyulan ya da bağlantılı sayfaların güncel ya da gelecekteki görünüm ve içerikleri üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili wien-at-redaksiyonu bölümü – ve aynı şekilde konu alanında uzman dairedeki partnerlerimiz – link koyulan ya da bağlantılı sayfaların, linkin  koyulmasından sonra değiştirilen içerikleri ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını özellikle beyan eder. Bu beyan kendi İnternet sunumumuz içinde yer alan tüm linkler ve yapılmış atıflar için olduğu gibi, bizim platformumuzdaki üçüncü şahısların yabancı metinleri için de geçerlidir. Yasa dışı, hatalı ya da eksik içeriklerden ve özellikle sunulan bu tip bilgilerin kullanılmasından ya da kullanılmamasından kaynaklanan zararlardan tamamen ve yalnız atıfta bulunulan sayfanın sunucusu mesul olup, ilgili yayına bir link koymak suretiyle sadece atıfta bulunan mesul tutulamaz.

Ücret yükümlülüğü

Federal yasal hükümler uyarınca Viyana Belediyesi’nin kamu hukukundan kaynaklanan etki alanı içinde kalan müracaatlar için ücret yükümlülüğü geçerlidir.
Maliye Bakanlığı’nın ücretler hukuku ve damga resimlerinden muaf tutulma ile ilgili hükümleri: Finanzministerium (Almanca)

Tasarım ve Programlama

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu