Künye

Medya Yasası'nın 25. mad. 3. fıkrası uyarınca künye

  • Medya sahibi: Viyana Belediyesi
  • Yayımlayan: Viyana Belediyesi
  • Adres: A-1082 Wien, Rathaus
  • Telefon: 01 4000

Not: Bu künye Viyana Belediyesi'nin tüm online medyaları için geçerlidir: wien.at (Almanca, İngilizce, Türkçe, Boşnakça/Hırvatça/Sırpça), wien.at-Newsletter (Almanca), Einheitlicher Ansprechpartner des Landes Wien (Almanca), Open Government Data (Almanca), Mein Wien (Almanca).

Medya Yasası'nın 25. mad. 4. fıkrası uyarınca bildirim

"Blattlinie": wien.at Viyana Belediyesinin bir online bilgilendirme hizmetidir. wien.at İnternet portalı Viyana şehrinin tüm yaşam alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve hizmetleri ve ayrıca örneğin Viyana Eyaletinin bütünleşik iletişim noktası (eap.wien.gv.at) gibi çok sayıda diğer servisi de içerir. Viyana Belediyesi'nin İnternet sunumu kadın ve erkek tüm Viyanalılar için bir hizmet portalı olduğu gibi, belediye idaresinden herhangi bir şeye ihtiyacı olan ya da Avusturya'nın federal başkenti hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen herkesin başvurabileceği bir sitedir.

İçeriğinin sorumlusu

wien.at sitesi redaksiyonel bir bölümü, çok sayıda online hizmeti ayrıca Open Government Data bölümünü içerir. Sunumlar yetkili belediye dairelerinin ve işbirliği yapılan diğer partnerlerin katkıları ile oluşur.

Yazı içeriklerinin merkezi olmayan bir şekilde ilgili uzman dairelerdeki çeşitli yazarlar tarafından hazırlanması ve güncel tutulmasını öngören temel düşünce sayesinde sitenin Viyana yönetimini gerçekçi bir şekilde yansıtması ve olası en yüksek güncellik düzeyine erişilmesi mümkün olur.

Söz konusu içerikler ve servisler ile ilgili olarak başvurabileceğiniz yer ya da kişilerin isimleri her sayfanın altında belirtilmiştir. Ayrıca Belediye ile temas / Kontakte zur Stadt linkinden yararlanarak başka partnerleri arama olanağına da sahipsiniz.

İçeriklerin koordinasyonu

Viyana Belediyesi İnternet sunumlarının (www.wien.at) içeriği Basın ve Enfermasyon Servisindeki (MA 53) wien.at-Redaktion (Almanca) tarafından koordine edilir.

Teknik sorumluluk

E-posta adresi post@ma01.wien.gv.at şeklinde olan Wien Digital (MA 01) (Almanca) wien.at sitesinin servis sağlayıcısıdır. MA 01, komple server ve ağ alt yapısını haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren bir işletme çerçevesinde yürütmektedir.

Telif hakları

Sunumun yerleşim planı (layout) ve tasarımı ve ayrıca simgeler, fotoğraflar vb. telif hakları ile korunmuştur. Aynı şey redaksiyonel metinlerin her biri ve bunların seçim ve birleştirilmeleri için de geçerlidir; bunlarda değişiklik yapılması yasaktır. Sunumun herkese açık şekilde kullanımı ancak sayfanın telif haklarına sahip olan yetkili kişinin izni ile mümkündür. Viyana Belediyesi'nin resmi, ücresiz bilgilendirme ve duyuruları (örneğin Belediye Sarayı ile yazışmalar gibi) bu kısıtlamadan muaf tutulurlar. Bunlar içerikleri açısından her kişi tarafından serbestçe ve özel bir izne gerek olmadan yeniden kullanılabilirler.

Aşağıdaki sunumlar için özel lisanslar ve kullanım koşulları geçerlidir:

Sorumluluk

wien.at sitesinde yayımlanan içerikler ve sunulan teknik servisler itinalı şekilde araştırılmış ve programlanmıştır. Buna rağmen ne wien.at, ne de Viyana Belediyesi ya da bilgi işlem merkezleri içeriklerin tamamen doğru olduğunu garanti edebilirler. Tüm bilgiler sorumluluk üstlenmeden verilir. wien.at sitesinde yayımlanan metinler ya da sunulan servisler sonucunda ortaya çıkabilecek zararlardan mesuliyet kabul edilmesi mümkün değildir. Bu hükümler Viyana Hastaneler Birliğinin (KAV) wienkav.at sistesinde yayımlanan metinler için de geçerlidir.

Atıf ve linkler

İlgili wien.at-Redaktion (Almanca) bölümünün ya da kooperasyon  partnerinin sorumluluk alanının dışında kalan yabancı İnternet sayfalarına doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan atıflarda (linkler) bir sorumluluk üstlenilmesi ancak ilgili "wien.at-Redaksiyon/uzman dairenin" metnin içeriğini bilmesi ve hukuka aykırı içeriklerin kullanılmasının bu dairece önlenmesinin teknik açıdan mümkün ve normal önlemlerle engellenebilecek nitelikle olması halinde söz konusudur.

Bu nedenle ilgili wien-at-redaksiyonu bölümü ya da konu alanında uzman daire, linkin koyulduğu anda atıfta bulunulan sayfalarda kanuna aykırı içerikler bulunmadığını özellikle beyan eder. İlgili wien-at-redaksiyonu bölümünün ya da konu alanında uzman dairenin, link koyulan ya da bağlantılı sayfaların güncel ya da gelecekteki görünüm ve içerikleri üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili wien-at-redaksiyonu bölümü - ve aynı şekilde konu alanında uzman dairedeki partnerlerimiz - link koyulan ya da bağlantılı sayfaların, linkin  koyulmasından sonra değiştirilen içerikleri ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını özellikle beyan eder. Bu beyan kendi İnternet sunumumuz içinde yer alan tüm linkler ve yapılmış atıflar için olduğu gibi, bizim platformumuzdaki üçüncü şahısların yabancı metinleri için de geçerlidir. Yasa dışı, hatalı ya da eksik içeriklerden ve özellikle sunulan bu tip bilgilerin kullanılmasından ya da kullanılmamasından kaynaklanan zararlardan tamamen ve yalnız atıfta bulunulan sayfanın sunucusu mesul olup, ilgili yayına bir link koymak suretiyle sadece atıfta bulunan mesul tutulamaz.

Ücret yükümlülüğü

Federal yasal hükümler uyarınca Viyana Belediyesi’nin kamu hukukundan kaynaklanan etki alanı içinde kalan müracaatlar için ücret yükümlülüğü geçerlidir.

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi | Medya ve İletişim (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu