Çevre ve doğa

Çiçeğe konmuş bir kelebek

Viyana yüzölçümünün yarısından fazlası yeşil alandan oluşmaktadır. Şehir bölgesinin yaklaşık yüzde yirmisi ormandır. Bu nedenden dolayı, Avrupa’nın en yeşil olan büyük şehirlerinden biri Viyana‘dır.

Viyana’daki su ve havanın kalitesini korumak ve iyileştirmek için temizliğe ve çevre korumasına çok önem verilmektedir.

Çevreyi koruma, temel kaynakların ve enerjinin etkili biçimde kullanılması kadar, çöplerin dikkat biçimde ayrıştırılması ve temizlenmesiyle doğayı korumak demektir.

Bu sadece doğa için iyi değil, aynı zamanda giderleri azaltacağından Viyanalılar için de yararlıdır.

Belediye, çevreyi koruma önlemlerini uygulamaya dönüştürmek ve işletme giderlerini azaltmak için çevreyi koruma eğitimini ve Viyana’daki işletmeleri desteklemektedir.

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu