Viyana'da Çalışmak

Laboratuvar  çalışanları

Viyana'da, "bir yere bağlı" olarak / unselbstständig çalışan yaklaşık 800.000 (2014 rakamlarına göre) işçi ya da çalışan insan bulunmaktadır. Bunlar, "çalışanlar" / ArbeitnehmerInnen olarak adlandırılmaktadır. 80.000'den fazla insan "serbest meslek" / selbstständig ile uğraşmaktadır, bunların yarısından fazlası tek kişiden oluşan şirketlerdir, diğerleri ise en az bir çalışan istihdam ettiklerinden "işveren" / ArbeitgeberInnen konumundadır.

Yabancıların, Avusturya’nın sınırları içerisinde, iş pazarında çalışmasını, AMS - İş Kurumu tarafından yürürlüğe konulan Yabancılar Çalışma Yasası’na (AuslBG) bağlı kriterlere göre belirlenmektedir. Avusturya iş piyasa hukuku, yabancı işçileri, Yabancılar Çalışma Yasası (AuslBG) tarafından belirlenen kriterlere göre çalışma izini olmayan ve çalışma izini olanlara göre ayırmaktadır.

Avusturya’da bütün çalışanların zorunlu sosyal sigorta (SV) güvencesi bulunmaktadır. Başka bir deyişle, bir çalışan asgari ücretin (2017: ayda 425,70 Avro) üzerinde para kazanıyorsa, sağlık, kaza ve emekli sigortasına tabidir. Serbest meslek ile uğraşanlar da sosyal sigorta güvencesini yaptırmak zorundadır. Sigorta primin miktarı, aylık kazanca göre hesaplanmaktadır. İş verenler çalışanlarını sağlık sigorta kurumuna kayıt edip belirlenen aylık primlerini ödemek zorundadır.

Viyana’da bulunan birçok danışmanlık bürosu iş konusunda her tülü sorulara cevap vermekte, işsizlik durumunda yardımcı olmakta ve iş bulmada yardımcı olmaktadır. Engelli vatandaşlar için mesleki uyum süreci kolaylaştırılmaktadır. Bunların dışında, belli bir yere bağlı olarak çalışanlara yönelik teşvik ve meslek eğitiminin yanında, belli çıkarları göz önünde bulunduran temsilcilikler için girişimler bulunmaktadır.

Şirket sahibi olanlar veya şirket kurmak isteğen insanlar da danışmanlık hizmetinden faydalanabilmektedirler. 2015 yılında Viyana’da on şirketten dördü göçmenlik geçmişine sahip kişiler tarafından kurulmuştur. Böylece bu şirketler Viyana’da 45,000 işyeri sağlamışlardır.

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu