Çalışanların Temsilcilikleri / Interessensvertretungen der unselbstständig Beschäftigten

Matbaa çalışanı

AK - İşçi Odası / Arbeiterkammer ve sendikalar, çalışanların hükümete ve ekonomiye karşı çıkarlarını savunmaktadır. Her iki kuruluş ortak çalışmalar yürütmektedir.

Avusturya Sendikalar

ÖGB - Avusturya Sendikalar Birliği / Österreichischer Gewerkschaftsbund bütün sendikaların çatısıdır, 1,2 milyon üyesi olan (2015) tarafsız olarak çalışanları temsil eden ve
savunan bir sendikadır. Avusturya Sendikalar Birliği ve sendikaların üye olması için buraya kayıtlı olmak gerekir. Örneğin daha yüksek ücret sözleşmeleri için mücadele ederler ve adil çalışma koşullarını hedefler. Sendikalar İşçi Temsilcileri ile birlikte işletmelerde işçileri ve memurları temsil ederler.

İletişim

ÖGB - Avusturya Sendikalar Birliği / Österreichischer Gewerkschaftsbund (Almanca)
Merkez:
2., Johann-Böhm-Platz 1
Telefon: +43 1 534 44-39
E-mail: oegb@oegb.at
Çalışma saatleri: Pazartesi - Perşembe: 08.00-16.30; Cuma: 08.00-12.00

İş haklarıyla ilgili Türkçe ve Kürtçe danışmanlık
Telefon: +43 1 534 44-39100
E-mail: service@oegb.at

AK Wien - Viyana İşçi Odası / Arbeiterkammer

AK Wien - Viyana İşçi Odası 820.000 işçi ve memur için buradadır (2015). Viyana İşçi Odası bağımsız ve demokratik bir kurumdur. Çalışma hakları konusunda danışmanlık yapmakta ve tüketicinin korunması alanında bilgilendirmektedir.

İşçi Odasına kimler üyedir?

Sosyal sigortaya kayıtlı bütün işçiler, memurlar, çıraklar, işsizler üyedirler. Serbest hizmetliler de İşçi Odası üyesidirler. Yönetici konumunda olan memurlar, devlet memurları, öğretmenler veya polisler İşçi Odası üyesi değildirler.

İşçi Odası’nın aylık aidatı brüt ücretin yüzde 0,5`idir. Bu tutar otomatik İşçi Odası’na havale edilir. Her 5 yılda bir, tüm üyeler yeni yönetim seçmekle yükümlüdürler. Parlamentodaki seçimlerinde olduğu gibi adaylar, seçilen temsilciler İşçi Odası’nın politik çizgisini sürdürmektedirler. Bundan dolayı, İşçi Odası’nın seçimlerine katılmak çok önemlidir.

İşçi Odası ne için vardır?

Eğer haksız bir durum mevcutsa, İşçi Odası danışma hizmeti ile yardımcı olur, gerekirse üyeleri için İş Mahkemesi’ne de gider.

İşçi Odası, işsizlikle mücadele edilmesini, ekonominin canlanması için devlet yatırımlarının yapılmasını ve daha iyi iş fırsatları için daha iyi bir eğitim ve sosyal açıdan adil bir vergi sistemi talep etmektedir. İşçi Odası’nın diğer ilgi alanları, iş yerinde sağlık ve güvenliktir.

İşçi Odası, kadınlar için kariyerlerinde daha çok yükselme fırsatları ve daha iyi bir çocuk bakım hizmeti istemektedir. Çünkü kadınlar özellikle doğum yaptıktan sonra daha az gelirler elde ederler ve daha kötü bir mesleki konuma sahip olurlar.

Sözleşmelerle ilgili sorunlar, hatalı ürünler, çok yüksek kiralar veya kredilerle ve sigortalarla problemlerde İşçi Odası, tüketicilerin verdikleri para karşılığında adil muamele görmeleri ve haklarını elde etmeleri için çaba harcar.

İşçi Odası ne sunar?

Telefonda veya bireysel görüşmelerde ücretsiz biçimde öneriler, fikirler, öğütler ve hızlı yardım hizmeti verilmektedir:

 • İş Hukuku danışmanlığı
 • Hakkın korunması, İş ve Sosyal İşler Mahkemesi’nde hukuki temsil (Avusturya Sendikalar Birliği ile işbirliği)
 • İşçi ve işçi haklarının korunması
 • Çırakların ve gençliğin korunması
 • Yeni çıraklar için hoş geldin paketi
 • Sosyal sigorta konuları
 • Ücret hesaplama, vergi konuları
 • Çevre koruma
 • Tüketiciyi koruma
 • Kadın konuları
 • Mesleki eğitim, öğretim, örneğin Eğitim çeki / AK-Bildungsgutschein (Almanca)
 • Eğitim ve kültür
 • Yayınlar, broşürler, araştırmalar ve el kitapları
 • Temel araştırma
 • Uluslararası çıkar temsilcilikleri (Avusturya Sendikalar Birliği ile)

Ve ayrıca

 • Yasa tasarıları hakkında görüş bildirme
 • Yasa önerilerinin formüle edilmesi

İnternette İşçi Odası:

Viyana İşçi Odası’nın internet sitesinde(Almanca) özelikle çevrim içi hesaplayıcılar (Almanca) örneğin brüt-net gelir hesaplayıcısı (Almanca) ve Aile Yardımı - hesaplayıcısı (Almanca) bulunmaktadır ve birçok bilgi, indirilecek dosyaların dışında yardımcı fikirler bulunmaktadır.

Göçmenler için İşçi Odası

AK - İşçi Odası, yabancı uyruklu çalışanlar ve yabancı öğrenciler için ayrıca kapsamlı olan hukuki bilgilendirme ve destek yapmaktadır. Bunun yanında odada, yabancıların mesleki yeterlilikleri, Avusturya’da mesleki yeterliliğe, ayrıca Viyana İşçi Odası üyelerine verilen AK Bildungsgutschein / İşçi Odası Eğitim Kuponuna nasıl sahip olunacağı konusunda bilgilendirmektedir. İşçi Odası Eğitim Kuponu, kişisel gelişim için verilen 120 Avro değerinde olan bir başlangıç sermayesidir. Kişi bu kuponu ister bir seferde veya ayrı ayrı kurslara bölerek harcayabilir.

İletişim

AK Wien - Viyana İşçi Odası / Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Almanca)
4., Prinz Eugen Straße 20-22
Telefon: +43 1 501 65-0

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu