Avusturya İş Piyasası’na erişimin sağlanması için yurtdışı yükseköğretim diplomasının tanınması

Farklı milletlerden gelen beş genç el ele veriyor.

Eğer Avusturya'da çalışmak istiyorsanız tamamlanmış bir üniversite eğitimi önemli bir nitelik sayılır. Avusturya dışından alınmış diplomaların tanımı (denkliği) / Nostrifizierung ile ilgili göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta bulunmaktadır.

AB Üye Ülkeleri, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre

Avusturya İş Piyasası’na erişimin sağlanması için; AB Üye Ülkeleri’nde, Avrupa Ekonomik Alanında  ve İsviçre'de bir yükseköğretim kurumundan alınan diplomalar için bir denklik başvurusunda bulunulmasına gerek yoktur. Bunun yerine uzmanlık belgelerinin hızlı bir işlemle tanınması / Berufsanerkennungsverfahren (Türkçe) öngörülmektedir.

Üçüncü ülkeler

Üniversite eğitimini üçüncü ülkelerden birinde tamamlamış mezunların, diplomalarının denkliğini almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Avusturya'da üniversite eğitimlerine denk düşen bir eğitim olanağını sunan bir devlet üniversitesine, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na / Fachhochschule ya da Pedagoji Yüksekokulu'na / Pädagogische Hochschule diplomalarının denklikleri için başvurmaları gerekmektedir. Yetkili yükseköğretim kurumu üç ay içinde hangi zaman çerçevesi içinde hangi ek niteliklerin kazanılması ve ek sınavların verilmesi gerektiğini inceler.

İlk başvuru

Yükseköğretim alanında uluslararası denklik konularında ilk başvuru, Avusturya Eğitim, Bilim ve Araştırma Federal Bakanlığı / Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung nezdinde kurulan Ulusal Akademik Denklik Bilgi Merkezleri ENIC NARIC AUSTRIA 'ya yapılır (Almanca). Denklik işlemleriyle ilgili bilgi sağlamanın yanı sıra yurtdışı yükseköğretim dereceleri de değerlendirilir. Avusturya İş Piyasası’na erişimi sağlamak için gereken bu değerlendirme çoğu zaman kanıt belgesi olarak yeterlidir. Gerekli başvuru formu, Bakanlığın çevrimiçi Denklik Tanıma, Başvuru ve Bilgi Sistemi - AAİS (Almanca) üzerinden doldurulabilir. 

Yabancı dillerde de yapılan ilk danışmanlığı, Çalışma Bakanlığı’nın niteliklerini yurtdışında edinmiş olan kişiler için bilgi sağlama merkezi / Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen - AST (Almanca) ve Avusturya Entegrasyon Fonu / Österreichischer Integrationsfonds - ÖIF (Almanca) sağlamaktadır.

Çalışma izni

Yükseköğretim derecelerinin tanınması işlemlerinin yanı sıra Avusturya'da İş ve İşci Bulma Kurumu'na / Arbeitsmarktservice - AMS çalışma izni / Beschäftigungsbewilligung (Almanca) başvurusunda bulunulması gerekir.

"Regüle edilen" ve "regüle edilmeyen" meslekler / "Reglementierte" und "nicht reglementierte" Berufe

Avusturya'da meslekler, regüle edilen ve regüle edilmeyen meslekler olarak tanımlanmaktadır.

Regüle edilen meslekler arasında mimarlar, doktorlar, diplomalı hemşireler, hasta bakıcıları, öğretmenler, psikoterapistler ve belirli zanaatlar yer almaktadır.

Yükseköğretim derecesinin tanınmasından sonra mesleki birlikler (örneğin tabipler odası) mezunların, harikulade Almanca bilgileri örneğindeki gibi bu meslekte çalışabilmeleri için önem taşıyan başka özelliklere de sahip olup olmadıklarını inceler. Son aşamada serbest olan bir meslekte mi serbest olmayan bir meslekte mi çalışılmayı düşündüklerini göz önünde bulundurur.

Regüle edilmeyen mesleklerde çalışmak isteyen mezunlar ENIC NARIC AUSTRIA'nın değerlendirmesinden sonra hemen iş başvurusunda bulunabilirler. İşverenler, yükseköğretim derecelerinin değerlendirmelerini "yararlı bir rapor" olarak görür ve kendilerince önemli olan kriterlere göre karar verirler.

Daha detaylı bilgi

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi | Medya ve İletişim (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu