Viyana - Siyaset ve Yönetim

Viyana Belediye Binası

Viyana bir eyalet olduğu gibi bir belediyedir de. Belediye Başkanı aynı zamanda Eyalet Başkanı’dır.

Siyaset

Belediyenin en üst organı demokratik biçimde seçilen Viyana Belediye Meclisi’dir / Wiener Gemeinderat. Viyana Belediye Meclisi’nin 100 milletvekili ise aynı zamanda Eyalet Meclisi’nin de milletvekilleridir. 

Belediye Meclisi, Şehir Senatosu’nu ve aynı zamanda da Eyalet Hükümeti’ni oluşturan Belediye Başkanı’nı ve Eyalet Bakanları  seçer. Şuanda aktif durumda 7 Eyalet Bakanı, bu bakanlara ek olarakta 5 adet Eyalet Bakanı bulunur. Bu 5 bakan genel olarak kontrol gibi aktif olmayan görevlerde bulunur. Viyana Eyaleti için özel bir durumda vardır. Bu organların tamamı Viyana Şehir Senatosu ve Eyalet Hükümeti görevini aynı anda yürütürler. Viyana Eyaleti Meclisi sınırları içinden herhangi bir konunun kanunlaşması, çeşitli kararların alınması, bütçenin onaylanmasından sonra durumunda devreye Viyana Belediyesi girer. Viyana Belediyesi’nin tüm organları bu görevi yerine getirmekle hükümlüdürler. Viyana Belediyesi’nin en yüksek mercii belediye başkanı ve belediye genel sekreteridir.

Viyana Belediyesi Hükümet seçimleri her beş yılda bir yapılmaktadır. 16 yaşından büyük Avusturya vatandaşı olan ve Viyana’da ikamet eden herkes oy hakkında sahiptir. (Doğal olarak seçim için önceden bir gün kararlaştırılır.)

Viyana’nın demokratik biçimde seçilmeyen Belediye Başkanlığı (1933-38 ve 1938-45) dışında, Viyana’da monarşinin son bulmasından sonra her defasında Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), Belediye Meclisi’nde kesin üstünlüğü elde etmiş ve Viyana’nın Belediye Başkanı’nı seçebilmiştir Mayıs 2018 itibariyle Viyana Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig’dir (Almanca). Belediye Başkanı, kenti Viyana sınırları dışında da temsil etmektedir. 2010 yılında yapılan seçimlerde ise Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi arasında bir koalisyon gerçekleşmiştir.

Yönetim

Viyana, Avrupa’da örnek gösterilebilecek bir şehir yönetimine sahiptir. En önemli hizmetler ya şehir yönetimi (eyalet hükümeti başkanlıkları ve eyalet bölge müdürlükleri ) tarafından gerçekleştirilir ya da Belediye’ye bağlı şirketler (Wiener Stadtwerke ve Wien Holding) veya fon kuruluşları (Viyana Sosyal Fonu - Fonds Soziales Wien)  belediyeye hizmet sunarlar.

Ulusal ve uluslararası bağlamda Viyana

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu