Viyana - Siyaset ve Yönetim

Viyana Belediye Binası

Viyana bir eyalet olduğu gibi bir belediyedir de. Belediye Başkanı aynı zamanda Eyalet Başkanı’dır.

Siyaset

Belediyenin en üst organı demokratik biçimde seçilen Viyana Belediye Meclisi’dir / Wiener Gemeinderat. Viyana Belediye Meclisi’nin 100 milletvekili ise aynı zamanda Eyalet Meclisi’nin de milletvekilleridir. 

Belediye Meclisi, Şehir Senatosu’nu ve aynı zamanda da Eyalet Hükümeti’ni oluşturan Belediye Başkanı’nı ve sekiz adet Eyalet Bakanı’nı seçer. Bu bakanlara ek olarakta 4 adet Eyalet Bakanı bulunur. Bu 4 bakan genel olarak kontrol gibi aktif olmayan görevlerde bulunur.

Belediye Meclisi’nin kararlarına göre Viyana Şehir Belediye Başkanı’nın başkanlık ettiği Belediye İdari Kurulu tarafından yönetilmektedir. Bu kurula üye olanlar ise görevde olan Kent Konseyi ve doğrudan Belediye Başkanı’na bağlı görev yapan Belediye Genel Sekreteri’dir.

Viyana Belediyesi Hükümet seçimleri her beş yılda bir yapılmaktadır. 16 yaşından büyük Avusturya vatandaşı olan ve Viyana’da ikamet eden herkes oy hakkında sahiptir. (Doğal olarak seçim için önceden bir gün kararlaştırılır.)  

Viyana’nın demokratik biçimde seçilmeyen Belediye Başkanlığı (1933-38 ve 1938-45) dışında, Viyana’da monarşinin son bulmasından sonra her defasında Sosyal Demokrat Parti, Belediye Meclisi’nde kesin üstünlüğü elde etmiş ve Viyana’nın Belediye Başkanı’nı seçebilmiştir. 1994 yılından beri Dr. Michael Häupl Viyana’nın Belediye Başkanı’dır. Başkan, kenti Viyana sınırları dışında da temsil etmektedir. 2010 yılında yapılan son seçimlerde ise Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi arasında bir koalisyon gerçekleşmiştir.

Yönetim

Viyana, Avrupa’da örnek gösterilebilecek bir şehir yönetimine sahiptir. En önemli hizmetler ya şehir yönetimi (eyalet hükümeti başkanlıkları ve eyalet bölge müdürlükleri ) tarafından gerçekleştirilir ya da Belediye’ye bağlı şirketler (Wiener Stadtwerke ve Wien Holding) veya fon kuruluşları (Viyana Sosyal Fonu - Fonds Soziales Wien)  belediyeye hizmet sunarlar.

Ulusal ve uluslararası bağlamda Viyana

Viyana'da resmi dil Almanca’dır. Bu internet sitesinde sunulan öneriler, anadiliniz esas alınarak oluşturulan bilgileri içermektedir. Sayfalarımızın amacı bilgilendirme esasına göre düzenlenmiştir. Bu sayfalar düzenli olmasa da, bütünlüğü ve doğruluğu kesin olmakla birlikte kısa vadede güncellenmektedir. Güncel bilgileri Almanca sayfalardan takip edebilirsiniz. Viyana Belediyesi olarak bunların dışında oluşacak her türlü sorunuza Almanca yanıt vermeye çalışacağız. Bu sayfanın sorumlusu:
Viyana Belediyesi'nin Basın ve Enformasyon Servisi’dir. (Belediye’nin 53. Dairesi)
İrtibat Formu