Schriftgröße:
Splošnejše informacije
Brezdomci
Glej tam
Dnevni centri za brezdomce
Stanovanja za brezdomce
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at