všeobecnejšie informácie
Závislosť od zhromažďovania predmetov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at