všeobecnejšie informácie
Finančná pomoc v núdzi
Pozri tiež
Migrácia
Utečenci
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at