Pozri tiež
Podpora dievčat
Rovnocenné zaobchádzanie
Ženské organizácie a ženské siete
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at