všeobecnejšie informácie
Bezdomovci
Pozri tiež
Bývanie pre bezdomovcov
Lekárska pomoc pre ľudí bez domova
Potravinová pomoc
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at