Zobacz też
Opieka krótkoterminowa
Rehabilitacja osób starszych w szpitalach
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at