Zobacz też
Głuchota
Upośledzenie słuchu - grupy wsparcia
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at