Schriftgröße:
Opće informacije
Beskućništvo
Specijalne informacije
Nužni smještaj za beskućnike
Privremene stambene zgrade za beskućnike
Stambene zgrade za beskućnike sa socijalnom skrbi
Pogledaj također
Dnevni centri za ljude bez stana
Medicinska skrb beskućnika
Stanovanje za majku i dijete
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at